KONTAKT

STYRELSEKONTAKT

Nedan finns en länkar till planerade arbeten för 2023 som beslutades i handlingsplan 2023 av årsstämman i höstas


Vidare finner du även en länk på en sammanställning av ansvarsfördelningen inom styrelsen